استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای کاهش تصادفات در بزرگراه ها

تصادفات رانندگی منجر به جر ح، مرگ ، معلولیت و درد ، کاهش بهره وری ، سوگواری ، مشکلات اجتماعی – روانی و همچنین تخر یب گسترده ی اموال می شوند؛ در حالیکه برنامه ریزی مناسب در حمل و نقل می تواند بر افزایش سطوح ایمنی و کاهش میزان موارد یاد شده تأثیر مستقیم بگذارد.

بحران ایمنی معابر ، مرگ ومیرها، آسیب ها و هزینه های ناشی از حوادث رانندگی یکی از چا لش ه ای مهم سلامت، بهداشت عم ومی و توسعه کشورها است و قربانیان اصلی آن افرادی هستند که اغلب آن ها درسنین 15 تا 44 ساله و به ویژه جوانان هستند. در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر بعد از بیماری های قلب و عروق را به خود اختصاص می دهند و بیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و ا تاق های عمل، حوادث رانندگی در اثر کمبود ایمنی معابر است.

تجزیه و تحلیل دقیق تصادفات تا حد زیادی بستگی به آگاهی رانندگان، وسائل نقلیه، را هها و ارتباط میان آن ها دارد. در مقاله ی حاضر و در بخش نخست به ارزیابی وضعیت موجود ایمنی معابر شهری و غیر شهری ایران به طور اجمالی پرداخته شده است. این ارزیابی با ارائه ی دو نمودار تعداد تصادفات شهری و غیر شهری و در نهایت با ارائه ی نمودار شماره ی که دو نمودار پیشین را مورد مقایسه قرار می دهد تکمیل می گردد.

کمی تامل در “استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای کاهش تصادفات در بزرگراه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X